Czym zajmuje się kancelaria radcy prawnego, a czym adwokacka?

Kancelaria radcy prawnego to instytucja zrzeszająca prawników i aby się do nich dostać, najpierw należy rzecz wyłuszczyć w sekretariacie kancelarii, skąd zostaniemy skierowani do konkretnego radcy prawnego. Często jednak prywatna kancelaria prawnicza może być jednoosobową działalnością gospodarczą

Czym różni się radca prawny od adwokata?

Obsługa prawna, jaką wykonuje kancelaria adwokacka i kancelaria radcy prawnego są identyczne. Różnica polega na tym, że adwokaci mogą wyłącznie prowadzić prywatną działalność w zakresie prawa, natomiast radcy prawni oprócz prywatnej praktyki zawodowej mogą starać się o pracę na etacie.

Radcy prawni pracujący na etacie o umowę o pracę nie mają tak dużych możliwości działania, jak ci, którzy prowadzą indywidualną prywatną działalność. Nie mogą uczestniczyć w procesach spraw karnych.

Aby móc odróżnić wizualnie adwokata od radcy prawnego, wystarczy znać ubiór urzędowy jednego i drugiego. Ten pierwszy (adwokat) ma pod szyją żabot zielony, a ten drugi (radca prawny) kolor granatowy.

Który zawód jest młodszy – adwokat, czy radca prawny?

Oczywiście młodszym zawodem jest radca prawny. Został on w Polsce powołany w XX wieku (w czasach PRL) i miał służyć wyłącznie do pełnomocnictwa jednostek w gospodarce uspołecznionej. Obecnie (od roku 2016) radcy prawni wywalczyli sobie prawo do wszystkich czynności, jakie wykonują adwokaci od zarania dziejów.

Na etacie objętym umową o pracę radca prawny nie może występować jako obrońca w sprawach karnych, dlatego powstały prywatne kancelarie radców prawnych, aby mogli oni wypełniać wszystkie możliwe obowiązki w świetle prawa wobec swoich klientów.

Do kogo pójść ze swoją sprawą – do adwokata, czy radcy prawnego?

Nie ma znaczenia, do kogo zwrócimy się o pomoc. Możemy jednak sprawdzić kompetencje i doświadczenie obydwu urzędników. Każdy z nich wyspecjalizował się bowiem w innej dziedzinie prawa. To pozwoliło mu stać się w tym zakresie profesjonalistą.

Adwokaci i radcy prawni ogłaszają swoje usługi w Internecie, prasie, mediach społecznościowych i innych źródłach. Dzięki temu na ich podstawie łatwo sprawdzimy, który urzędnik będzie dla nas najbardziej odpowiedni.

Jeżeli mamy środki pieniężne, by opłacić profesjonalistę, zwróćmy się do niego. Jeżeli jednak dysponujemy mniejszą pulą pieniędzy, urzędnik bez konkretnej specjalności także poprowadzi naszą sprawę (nawet całkiem dobrze), ale bez poparcia o doświadczenia zawodowe w tej dziedzinie prawa.

Be the first to comment on "Czym zajmuje się kancelaria radcy prawnego, a czym adwokacka?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*