kwiecień 2012

Czy prawnik może być adwokatem?

Prawnik to każda osoba, która legitymuje się dokumentem ukończenia szkoły wyższej prawniczej. Zatem może on być nie tylko adwokatem, ale także np. prokuratorem, sędzią, notariuszem,…