marzec 2018

Prace magisterskie

Mogłoby wydawać się, że to, jaki skład komisji egzaminacyjnej będziemy mieli nie jest znaczący. Okazuje się, jednak, że pisanie prac magisterskich nie rzadko odbywa się…


Reklamy świetlne

Cóż tak przemawia do klienta, jak nie dobrze zareklamowany produkt? Doskonałym sposobem na to są wielkie afisze i reklamy świetlne, które można ujrzeć w wielkich…


Druk 3d

Dwa mogłoby się wydawać podstawowe rodzaje druku 3d, to przede wszystkim druk 3d z rozproszonego plastiku i proszku. O tych metodach na pewno słyszał każdy,…


Nowoczesne sztuki walki

Wraz z rozwojem różnych dyscyplin sportowych, równorzędnie rozwijają się współczesne sztuki walki. Bazują na tej samej podstawie co każda dyscyplina, jednak posiadają większe lub mniejsze…Czym jest Yiquan?

Jest to jedna z odmian wschodnich sztuki walki, a szczególnie kung- fu. Ten właśnie boks menatlny cieszy się coraz większą popularnością w państwach azjatyckich. Różnicą,…


Co oznacza słowo Yiquan?

Yiguan to słowo oznaczające „boks menatlny” lub „styl wielkiego osiągnięcia”. Styl ten osiąga się po przez włączenie pracy mózgu w wykonywanie czynności fizycznych. Jest to…